Чумлахои дутаркиба ва яктаркиба

Ҷумлаи дутаркиба чист?

Ҷумлае, ки дар он ҳар ду сараъзо (мубтадо ва хабар) омадаанд, ҷумлаи дутаркиба номида мешавад:

  1. Нӯшервон гуфт.

2.Саъдӣ саёҳатро дӯст медошт (Адабиёти тоҷик).

3.Ман фарзандони ватани худро дӯст медорам (Кӯҳзод).

Баъзе ҷумлаҳо як сараъзо доранду бас: 1. Маро ба Норак ба кор таъйин карданд (Ю.Акобиров) 2. Оҳанро дар гармиаш мекӯбанд. 3. Карим -деҳқон аз саволи ногаҳонии Қодирбобо ва нигоҳи кунҷковонаи ҳамроҳони ӯ бесаранҷом шуда гуфт:

–Ҳаст. Дина ба номи хоҳаракаш хат гирифтем (Ҷ.Акобиров).

Давоми матн пас аз блоки реклама

Ҷумлаи яктаркиба чист?

Ҷумлае, ки як сараъзо дорад, ҷумлаи яктаркиба номида мешавад. Мисол: Баҳор. Ҳама ҷо сабзу хуррам.


Ҷумлаҳои дутаркиба ва яктаркиба, Чумлаи дутаркиба чист? Чумлаи яктаркиба чист?