Чумлаи чидааъзо

Ҷумлаи чидааъзо чист?

Ҷумлае, ки ду ва ё зиёда сараъзо ё аъзои пайрави якхела дорад, ҷумлаи чидааъзо номида мешавад.

Аъзои чида ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунандаи ва, -у, -ю, аммо, вале, лекин, балки, ё, ё … ё, ҳам, ҳам … ҳам, гоҳ … гоҳ, на … на, чи … чи ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд.

Агар аъзои чида ба ҳамдигар ғайр аз пайвандакҳои ва, -у, (-ю), бо дигар пайвандакҳо (аммо, вале, лекин) алоқаманд шаванд, дар байни онҳо вергул гузошта мешавад:

Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре,

Дар назар меоварам тороҷгашта кишваре. М.Турсунзода

Давоми матн пас аз блоки реклама

Чумлаи чидааъзо, чумлахои чидааъзо.