Маълумот дар бораи забони тоҷикӣ (форсии дарӣ)

Маълумот дар бораи забон (форсии дарӣ)

Бузургони форсу точик
Бузургони форсу тоҷик

 Забони форсӣ шашумин забони ҷаҳон аст

 Забони порсӣ дуввумин забони классикӣ дар ҷаҳон аст.

 Забони форсӣ дуввумин дини ислом аст.

 Забони форсӣ дувумин забони осмон аст.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

 Забони порсӣ забони илму фарҳанг аст.

 Забони порсӣ дорои адабиёти ғанӣ аст.

 Забони порсӣ решаҳои қадима дорад.

 Забони порсии саҳобагони Салмони Форсӣ, раҳматуллоҳи алайҳ.

 Забони порсии Имом Абӯҳанифа (р).

 Забони порсӣ Имоми Бухорӣ (РА).

 Забони форсии Имом Тирмизӣ (РА).

 Забони порсии Имом Абу Довуд (Р.А.).

 Забони форсии Имом Нисоӣ (РА).

 Забони порсӣ Ҳасани Ибни Шуҷаъи Балхӣ.

 Забони форсии Ҷаъфар ибни Муҳаммад ал-Форёбӣ (РА).

 Забони форсии Имом Абу Лайс Самарқандӣ (РА).

 Забони порсӣ забони Мавлонои Балхист.

 Забони порсии Амир Хусрави Деҳлавӣ.

 Забони порсӣ Забони Ханзалаи Бадғисӣ.

 Забони форсӣ Абдураҳмони Ҷомӣ.

 Забони порсӣ забони ҳазрати Бедили Деҳлавӣ аст.

 Забони порсӣ забони Носир Хусрави Балхӣ

 Забони порсӣ забони Умари Хайём Нишопурӣ аст.

 Забони порсӣ забони Шайх Аттор Нишопурӣ аст.

 Забони форсӣ Забони Шамси Табрезӣ аст.

 Забони порсӣ забони Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аст.

 Забони форсӣ Забони Саъдии Шерозӣ аст.

 Забони порсӣ забони лисон ул ғайб Ҳофизи Шерозӣ аст.

 Забони порсии Ғазнавиён аст.

 Забони порсӣ забони ибтидоии Балхист.

 Забони форсӣ забони Дақиқиӣ Балхист.

 Забони порсӣ забони Рабияи Балхӣ аст.

 Забони форсӣ забони Махфии бадахшист.

 Забони порсӣ забони Халилуллоҳи Халилӣ аст.

 Забони форсӣ Абдулқодири Ҷелонӣ аст.

 Забони форсӣ Забони Асадуллоҳи Гургонӣ аст.

 Забони порсӣ забони Рустам ва Сӯҳроб аст.

 Забони порсӣ забони Куруши Кабир аст.

 Забони порсӣ забони Дориюши Кабир аст.

 Забони порсӣ забони Аҳмадшоҳи Файёз аст.

 Забони форсӣ забони Фпридун аст

 Забони порсӣ забони лаҳҷаи суғдӣ аст.

 Забони форсӣ Забони Афросиёб аст.

 Забони порсӣ забони Кайковус аст.

 Забони порсӣ Забони Каюмарси Атоист.

 Забони порсӣ забони Кайхусрав аст.

 Забони форсӣ забони Абӯмуслими Хуросонӣ аст.

 Забони порсӣ забони Шоҳ Исмоили Сомонӣ аст.

 Забони порсӣ забони Султон Маҳмуди Ғазнавӣ аст.

 Забони форсӣ зпбони Ёқуб ибни Лайти Саффорӣ аст.

 Забони порсӣ зпбони Нодиршоҳи Афшор аст.

 Забони форсӣ Забони Тоҳири Фушинҷӣ аст.

 Забони порсӣ забони Иқбол Муҳаммади Лоҳурӣ аст

 Забони форсӣ забони Тахминаи маликаи Самангон аст.

 Забони порсӣ забони Хоҷа Абдуллоҳ Ансорӣ Ҳиравӣ аст.

 Забони форсӣ Забони Панҷшерӣ аст.

 Забони порсӣ забони Абӯалӣ ибни и Сино Балхӣ – падари табибон ва файласуфони ҷаҳон аст.

 Забони порсӣ забони Румии Балхист, ки имрӯз бидуни тӯпу танк мамолики Ғарбу Шарқи ҷаҳонро забт кардааст.

 Забони порсӣ Забони Абулқосими Фирдавсии бузург, ки таърихи Хуросон ва ориёни қадимро бо номи Шоҳномаи Фирдавсӣ навиштааст.

 Забони порсӣ забони Саъдии Шерозӣ, ки шеъраш дар пешгоҳи Созмони Милали Муттаҳид навишта шудааст:

Бани одам аъзои якдигаранд,

Ки дар офариниш зи як гавҳаранд…

 Забони порсӣ забони Империяи Ҳахоманишин аст.

 Забони форсӣ забони империяи Парфиён аст.

 Забони форсӣ забони империяи Киён аст.

 Забони порсӣ забони Империяи Кушониён аст.

 Забони порсӣ забони Империяи Сосониён аст

 Забони форсӣ забони Империяи Тахориён аст.

 Забони форсӣ забони Империяи Саффориён аст.

 Забони порсӣ забони Империяи Сомониён аст.

 Забони форсӣ забони Империяи Ғазнавиён аст.

 Забони форсӣ забони империяи Ғӯриён аст.

 Забони форсӣ забони империяи Бармакиён аст.

 Забони порсӣ забони империяи Крит аст.

 Забони порсӣ забони Империяи Салҷуқиён аст.

 Забони порсӣ забони империяи Хоразмшоҳиён ас.т

 Забони порсӣ забони Империяи Темуриён аст.

 Забони форсӣ забони империяи Бабрия аст.

 Забони порсӣ забони Империяи Сафавиён аст.

 Забони порсӣ забони Империяи Ҳоткиён аст.

 Забони форсӣ забони империяи Ашрафиён аст.

 Забони порсӣ забони империяи Дурронист.

 Забони форсӣ забони қадимаи ориёист.

 Забони порсӣ забони Хуросони қадим аст.

Забони порсӣ забони аҳли ҷаннат аст.

 Шеърҳои лирикии ӯ ҳама хуни ҷигар мебошанд

 Зеро муҳаббати ӯ ғайриимкон аст

 Ҳама ошиқонаш хона ба хонаанд

 Забони порсӣ шакар аст.

 Ман ифтихор мекунам, ки забони ман форсӣ аст …!

 Дӯстон бояд то ҳадде ин масъаларо шарҳ диҳем , то мардуми тоҷиктабор онро дарк , кунанд ки дар ҷаҳон 225 миллион форсизабонон арзи ҳастӣ доранд ва бо ин забон муошират мекунанд.

Поянда бод забони порсиӣ дарӣ…