Пайвандакҳо дар ҷумлаи мураккаб

Пайвандакхо дар чумлахои мураккаб

Ҷумлаҳои сода дар таркиби ҷумлаи мураккаб ба воситаи пайвандакҳои ва, -у (-ю), аммо, вале, лекин, ки чунки, зеро, зеро ки, вақте ки, ҳангоме ки, агар бо ҳам, алоқаманд мегарданд.

Ба ғайр аз пайвандаки ва, -у, -ю пеш аз пайвандакҳои дигар вергул гузошта мешавад: Бригадаи Осипов дар чаҳор смена кор мекунад, вале дар куҷо будани худи Осиповро касе намедонад (Ю.Акобиров).

 Пайвандаки -у (-ю) бо калимаи охири ҷумлаи якум якҷоя навишта мешавад: Ҳофизон суруд мехонанду раққосаҳо мерақсанд (Тоҷӣ Усмон).