Ҷонишинҳои ишоратӣ (DEMONSTRATIVE PRONOUNS)

Дар забони англисӣ ҷонишинҳои ишоратии зерин мавҷуданд:

дар шумораи танҳо дар шумораи ҷамъ
this [зис]- ин, ҳамин these [зи:з] – инҳо
that [зет]- он, ҳамон, вай those [зоуз]- онҳо, вайҳо

Бо ҷонишинҳои “this” ва “these” мо он ашёву мафҳумҳоеро ишора мекунем, ки дар наздамон ҷойгир шудаанд. Бо ҷонишинҳои “that” ва “those” бошад, он ашёву мафҳумҳоеро ишора мекунем, ки дар фосилаи дуртаре аз мо қаpop доранд.

Ҷумлаҳои зеринро бо тарҷумаи тоҷикиашон аз назар мегузаронем:

This is a cat. – Ин гурба аст.

That is a dog. – Вай саг аст.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

These are cats. – Инҳо гурбаҳо ҳастанд.

Those are dogs. – Онҳо сагҳо ҳастанд.

Дар мисолҳои боло бо истифода аз ҷонишинҳои ишоратӣ мо аз номи исмҳо огоҳ шудем. Ҳоло бошад бо илова намудани сифатҳо аз чигунагии исмҳо низ хабардор мешавем:

This is a big stone. – That is a red pencil.

These are big stones. – Those are red pencils.

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси


Акнун ҷумлаҳои инкориро аз назар мегузаронем:

This is not a book.

These are not parrots.

That is not a copybook.

These aren’t tables.

This isn’t a recorder.

Those are not plates.

That isn’t a fork.

These aren’t chairs.


Ҳоло саволҳои умумӣ, алтернативӣ ва махсусро бо истифодаи ҷонишинҳои ишоратӣ ва исмҳои танҳову ҷамъ аз назар мегузаронем:

Саволҳои умумӣ:

Is that a pen? No, that isn’t.

Is this a fork? Yes, it is.

Is that a spoon? No, it isn’t.

Mo дар боло ба се саволи умумӣ ҷавоб гардонидем. Шумо ба ҷавобҳои саволҳои дуюму сеюм диққат диҳед. Мо дар он мисолҳо ҳангоми савол додан аз ишора ҷонишинҳои “this” ва “that” истифода кардем. Ҳангоми ҷавоб гардонидан бошад, шумо ҷонишини “it”-po дида истодаед. Мо дар матлаби гузашта “it” – ро ҳамчун ҷонишини шахсӣ шарҳ дода будем. Бояд гуфт, ки “it” ҳамчун ҷонишини ишоратӣ низ истифода шуда, ҳаммаънои ҷонишинҳои “this” ва “that” мебошад.

ҶОНИШИНҲОИ ШАХСИро инҷо метавонед омӯзед…

Аз ин сабаб, метавонад дар мавридҳои лозимӣ он ҷонишинҳоро иваз кунад.

Мисолҳои дигар:

Are these kittens? Yes, these are.

Are those stones? No, those aren’t.

Are these books? No, they aren’t.

Are those plates? Yes, they are.

Дар мисолҳои мазкур бошад, ҳангоми ҷавоб гуфтан ба саволҳои сеюму чорум мо ҷонишини шахсии “they” – ро истифода кардем. Зеро ҷонишини шахсии “they” низ метавонад дар мавридҳои лозимӣ ҷонишинҳои ишоратии “these” ва “those” -ро иваз кунад.


Саволҳои алтернативӣ:

Is this a cat or a kitten? It is a kit­ten.

Is that a dog or a puppy? It is a puppy.

Are these balls or stones? These are balls.

Are those pens or pencils? They are pens.

Is this cat big or small? It is small.

Are these pencils red or green? These are green.


Саволҳои махсус:

What is this? This is a desk.

What is that? That is a tree.

What are these? These are bags.

What are those? Those are benches.


Калидвожаҳо: Чонишинхои ишорати дар забони англиси, чонишинхои забони англиси.