омузиши забони англиси

Истифодаи якҷояи феълҳои асосӣ ва шакли номуайяни феъл

Шакли номуайяни феъл дар забони англисӣ “infinitive” ном дорад. Он ба саволи “чӣ кор кардан” ҷавоб медиҳад. Асосан шакли номуайяни феъл бо ҳиссачаи “to”...
худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Зарфи замон дар забони англисӣ

Baқтe, ки сухан дар бораи замонҳои феъл меравад, наметавон аз зарфи замон сарфи назар намуд. Зеро маҳз зарфҳои замон вақти иҷро шудани амалро муайян...
омузиши забони англиси

Феълҳои таркибӣ дар забони англисӣ

 Дар забони англисӣ дар баробари феълҳои мустақил феълҳои таркибӣ низ вучуд доранд. Дар забони тоҷикӣ феълҳои давидан, қапидан, хӯрдан, нӯшидан, сохтан, пухтанро метавон ба...

Пешояндҳои самт дар забони англисӣ

Аз матлабҳои гузашта мо бо пешояндҳои макон (in, on, under,  behind...) нағз ошно ҳастем. Ҳоло бошад, замони ҳозира-ояндаи феълро бо истифодаи пешояндҳои самт аз...
тарзи истифодаи харфи s

Қоидаҳои имлои бандаки “s”

Бандаки “s”, ки дар замони ҳозира барои шахси сеюми танҳо дар охири феълҳо истифода мешавад, як қатор қоидаҳои худро дорад: 1.Дар охири феълҳои “do” ва...
омузиши забони англиси

The Present Indefinite Tense (замони ҳозираи номуайян)

The Present Indefinite Tense, истифодаи феълҳои асосӣ дар замони ҳозира Дар маводҳои гузашта мо аллакай бо феълҳои забони англисӣ сарукор доштем. Лекин асосан феълҳои модалӣ...
лугати англиси точики, феълхои забони англиси

Феълҳои асосӣ, ки дар забони англисӣ зиёд истифода мешаванд

Дар ин матлаб феълҳои забони англисиеро ҷамъоварӣ намудем, ки зиёд истифода мегарданд. Феълҳои мазкурро бо тарҷумаи тоҷикиашон нашр намудем. Answer - ҷавоб гуфтан, arrive - омада...
худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Сифати феълии замони ҳозира

Сифати феълии замони ҳозираро дар забони англисӣ “The present participle I” меноманд. Ҳамчунин онро бо рақам ифода намуда, “Participle I”, яъне сифати феълии якум...

Ибораи “have got” (доштан) дар забони англисӣ

Дар забони англисӣ вақте, ки сухан дар бораи доро будан ба чизе меравад, дар баробари феъли “to have” ибораи “have got” низ метавонад ба...

Зарфи миқдору дараҷа дар забони англисӣ

Феъли “to have” бо зарфҳои миқдору дараҷа низ васеъ истифода бурда мешавад. Зарфҳои миқдору дараҷаро дар забони англисӣ “Adverbs of degree” меноманд. Ҳоло истифодаи...

Калонтарин ҷазира, дарё, саҳро ва уқёнус – Фактҳои ҷуғрофӣ

Калонтарин ҷазираҳои ҷаҳонӣ: Гренландия, Гвинеяи Нав, Борнео. Дарозтарин дарёҳо: Нил, Амазон, Миссиссиппи. Калонтарин саҳроҳо: Саҳро, саҳрои Австралия, саҳрои Араб. Уқёнусҳо (бо тартиби калонтарин): уқёнуси Ором, уқёнуси Атлантика,...
омузиши забони англиси

Феъли ёридиҳандаи «to have» дар замони ҳозира

Дар забони англисӣ се феъли ёридиҳанда мавҷуданд: "to be”, "to do", "to have". Феълҳои мазкур ҳам чун феъли асосӣ ва ҳам чун феъли ёридиҳанда...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ