Феълҳои модалӣ дар замони гузашта

Феълҳои модалӣ ва ибораҳои муродифи онҳоро дар замони гузашта аз назар мегузаронем. Феъли модалии “саn” дар замони гузашта Феъли “саn”- (тавонистан) дар замони гузашта шакли “could”...

Ибораҳои “There was”, “There were”

Дар замони ҳозира мо бо ибораҳои “There is” ва “There are” ошноӣ пайдо карда будем. Дар замони гузашта бошад вазифаи ибораи “There is” -...

Феъли ёридиҳандаи “to have” дар замони гузашта

Феъли мазкур дар замони ҳозира дорои шаклҳои “have” ва “has” буд. Дар замони гузашта бошад, он танҳо шакли “had” дорад. I had many friends. -...

Феъли ёридиҳандаи “To be” дар замони гузашта

Феъли “to be” дар замони ҳозира се шакл дошт: “am”, “are”, “is”, Дар замони гузашта бошад, он дорои ду шакл аст.  Диққат кунед: I was a...

Замони гузаштаи номуайян (The past indefinite tense)

Дар дарсҳои гузашта мо бо ду намуди замони ҳозираи феъл дар забони англисӣ, яъне бо “замони ҳозира - оянда” - “The present indefinite tense”...

10 шаҳри ҷолиби дунё (расм) – Оё медонед?

Даҳ шаҳри ҷолиби дунё (мувофиқи раддабандии Ҷон Морис, сайёҳ-нависанда) шаҳрҳои зерин ба шумор мераванд: 1. Ню-Йорк (ИМА) 2. Лондон (пойтахти Англия) 3. Венетсия (Италия) 4. Қоҳира (пойтахти Миср) 5....

Қоидаҳои имлои бандаки “ing”

Дар замони ҳозираи давомдор, вақте, ки ба асоси феълӣ бандаки “ing” ҳамроҳ мешавад, баъзе аз феълҳо дучори тағйирот мегарданд. Замони ҳозираи давомдор дар забони англисӣ...
замони хозираи давомдор

Замони ҳозираи давомдор — The Present Continuous Tense

Замони мазкури феъл дар забони тоҷикӣ “замони ҳозираи давомдор” тарҷума мешавад. Ин замони феъл дар забони модарии мо аз сифати феълӣ ва феъли ёридиҳандаи...
худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Ҷумлаи пайрави пуркунанда (дар забони англисӣ)

Чумлаи пайрави пуркунанда бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки “that” - (ки) пайваст мешавад. I know that they don't come. Ман медонам, ки онҳо намеоянд. We see...
омузиши забони англиси

Ҷумлаи пайрави сабаб (дар забони англисӣ)

Дар забони англисӣ ҷумлаи пайрави сабаб бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки “because” пайванд мегардад. Mirzo goes to Italian restaurants because he likes Italian food. Мирзо ба...

Вaқт – Time (вақт ва соат дар забони англисӣ)

Дар забони англисӣ бо саволҳои зерин аз вақт пурсон мешаванд: 1 . What time is it? Соат чанд аст? What is the time? Соат чанд...

Артиклҳо дар забони англисӣ

Дараҷаи муайянӣ ва номуайяни дар исмҳо (артиклҳо дар забони англисӣ) Дар маводҳои гузашта мо аллакай бо мавзуи исм ошноӣ пайдо карда, оид ба ҷамъбандии исмҳо,...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ