Адабиёти тоҷик

Хаёт ва фаъолият ва эҷодиёти шоир, нависанда, адибу ғасалсароҳои тоҷику форс дар ин бахш оварда мешаванд. (Адабиёти точик, бо забони точики)

Киноя (дар шеър ва адабиёт)

Киноя калимаи арабӣ буда, маънои луғавияш сухани пӯшида, пӯшида сухан гуфтан; рамз ва ишора аст. Дар илми бадеъ номи яке аз санъатҳои маънавист. Киноя...
камоли хучанди

Камоли Хуҷандӣ

Гар биҷӯянд, ба сад қарннаёбанд, Камол, Булбуле чун ту хушалҳон бачаманҳои Хуҷанд. Камоли Хуҷандӣ соли 1318 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Айёми кӯдакӣ ва таҳсили ибтидоии...
латифахои точики, афандии точики

Латифа ва афанди аз «Рисолаи Дилкушо»

“Рисолаи Дилкушо” асари ҳазлнависи машҳур Убайди Зоконӣ мебошад. Дар он бисёр латифа ва ҳикояҳои хубе дарҷ гардидаанд, ки якчандтои онҳоро меорем. ... Чунин гӯяд муаллифи...

Убайди Зоконӣ

Гар кунӣ бо дигарон ҷабру ҷафо, Бо Убайдуллоҳи Зоконӣ макун. Гузаштагони Убайди Зоконӣ аз Арабистон ба Эрон кӯчида, дар Зокони Қазвин сукунат ихтиёр намуданд. Убайд соли...

Истиора (дар адабиёт ва шеър)

Истиора калимаи арабист, маънои аслияш ба орият, амонат ва гаравгон гирифтан аст, аммо дар илми бадеъ аз ҷумлаи санъатҳои маънавист, ки ба ҷои як...
чалолиддини балхи, ч балхи

Ҷалолуддини Балхӣ

Шеъри Шамсуддини Табрезӣ гирифт Мисру Шому Басраву Бағдодро. Шамси Табрезӣ Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Баҳоуддин Муҳаммад ибни Ҳусайн Хатибии Балхӣ машҳур ба Мавлавӣ, Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ, ё Муллои...
адабиёти точик персонаж

Маҷоз (дар адабиёт ва шеър)

Маҷоз низ калимаи арабист, маънои луғавияш маҳалли гузаштан, гузаргоҳ; ғайри ҳақиқат аст. Дар илми бадеъ аз ҷумлаи санъатҳои маънавист. Агар шоир ё нависанда дар асари...

Масъуди Саъди Салмон

Масъуд дар Лоҳур, дар хонаводаи дафтардори дарбори Маҷдуд ибни Масъуди Ғазнавӣ ба дунё омад. Падараш Саъди Салмони Ҳамадонӣ марди фозиле буд. Иқтисоду сиёсати давлатдории...
низомии арузии самарканди

Низомии Арӯзии Самарқандӣ

Низомии Арӯзии Самарқандӣ Аҳмад ном дошта, падару бобояш Умар ва Алӣ будаанд. Тахаллусаш Низомӣ. Лақабаш Арӯзӣ будааст. Самарқанд зодгоҳи ӯст. Аз рӯи анъанаи роиҷи...
адабиёти точик

Ташбеҳ (дар адабиёт)

Ташбеҳ калимаи арабист. Маънои луғавияш монанд кардан аст. Ташбеҳ ба маънои истилоҳӣ номи яке аз санъатҳои маънавист, ки чизе ба чизе монанд карда мешавад....
Захирии Самарканди

Заҳирии Самарқандӣ

Муҳаммад ибни Алӣ ибни Ҳасан Заҳирии Самарқандӣ аз дабирон ва адибони асри XII форс-тоҷик буда, доир ба ҳаёт ва фаъолияти илмию адабии ӯ маълумот...
кова ва заххок

Достони «Кова ва Заҳҳок»

Достони "Кова ва Заҳҳок"-и Устод Абулқосим Фирдавсиро меорем. Оиди зиндагиномаи Абулқосим Фирдавсӣ инҷо хонед: Абулқосим Фирдавсӣ Яке мард буд андар он рӯзгор Зи дашти саворони найзагузор, Гаронмоя ҳам...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ