Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Инкишофи илму адаб (дар давраи Темуриён)

Инкишофи илму адаб (дар давраи Темуриён) аз сомонаи www.DONISHJU.net барои шумо >> Дар давраи хукмронии Темур ва ворисони ӯ илму фарҳанги Хуросону Мовароуннаҳр инкишоф ёфт. Дар...

Санъати наккоши ва минётури (дар давраи Темуриён)

Санъати наққошӣ ва минётурӣ (дар давраи Темуриён). Чунон ки манбаъҳои хаттӣ шаҳодат медиҳанд, иморатҳои бошукӯҳ алалхусус, қасрҳои Темур ва темуриён аксаран бо тасвирҳои тамоми...

Бинокорӣ на меъморӣ (дар замони Темуриён)

Бинокори на меъмори (дар замони Темуриён). Темур ва Темуриён сохтмони биноҳоро беш аз пеш вусъат медоданд ва феодалони сарватманд дар ин кор ба онҳо...

Таърихи сиёсӣ (дар давраи Темуриён)

Дар ин мақола таърихии сиёсии давраи хукмронии Темуриён оварда мешаванд. >> Хонҳои муғул батадриҷ дини исломро қабул карда, дар атрофи худ намояндагони уламою тоҷирони тоҷикиаслро...

Илму фарханг ва адабиёт дар замони Сомониён

Илм ва фарханг дар давраи Сомониён, илму фарханг, маданияти замони Сомониён, ин ҳама дар ин саҳифа оварда мешаванд. Илму фарҳанг ва адабиёт дар замони Сомониён Асрҳои...
чалолиддини балхи, ч балхи

Илму адаби тоҷик дар асри XIII (13) ва миёнаҳои асри XIV (14)

Аз тарафи ӯрдуҳои Чингизхон истило шудани сарзамини тоҷик ба инкишофи илму адаби он зарбаи ҳалокатовар зад. Дар асри XIII ва аввали асри XIV адабиёт...
Макбараи Сайфиддини Бохарзи

Фарҳанги халқи тоҷик дар давраи ҳукмронии муғулҳо

Фарханги халки точик дар давраи хукмронии мугулхо. Аз давраи ҳукмронии муғулҳо баъзе осори меъморӣ боқи мондааст, ки аксаран аз меъмории мақбараҳо иборатанд. Вале аз...

Оқибатҳои ҳукмронии муғулҳо дар Осиёи Миёна

Муғулҳои яғмогар ба пешрафти неруҳои тавлидотии кишвар зарбаи ҳалокатовар заданд. Шаҳру деҳот, ҳунар ва кишоварзӣ рӯ ба таназзул оварданд, вале мардуми баору номус ва...
Чингизхон расм картинка чингисхан

Аз тарафи муғулҳо истило шудани Осиёи Миёна

Аз тарафи мугулхо истило шудани Осиёи Миёна. Дар нимаи дуюми асри ХII дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои феодалӣ давлатӣ муғулҳо ташкил ёфт. Барои соҳиб шудан ба...
Абурайхон Беруни

Илму адаб дар асрҳои XI-XIII

Ба сари ҳокимият омадани сулолаҳои кучманчии туркӣ сабаби таназзули илму фарҳанги халқи тоҷик гардид. Дар ин давра илму фарҳанги Осиёи Миёна маркази ягона надошт....
карматия, карматиён

Қарматия

Асосгузори ин равия Ҳамадони Қармат буда, соли 868 ба он асос гузошт. Дар оғоз ин ҳаракат ба таври махфӣ кор мебурд ва баъди шуриши...

Исмоилия

Истилои Осиёи Миёна аз ҷониби хилофати араб сабабгори дар ин ҷо паҳн шудани маслакҳои гуногуни мусулмонӣ гардид. Имомати шиъа бо сардории имоми шашум Ҷаъфари...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ