Ҷойи Низомӣ (Низоми Ганчави) дар адабиёти форсии тоҷикӣ

Мавқеи Низоимии Ганҷавӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ. Мавкеи Низоимии Ганчави дар адабиёти форсии точики.


Зиндагиномаи Низомии Ганҷавӣ / Низоми Ганчави
Низомии Ганҷавӣ / Низоми Ганчави

Низомии Ганҷавӣ яке аз шаҳсутунҳои кохи баланди шеъри форсии тоҷикӣ мебошад. Шоир бо эҷоди маснавиҳои панҷгонаи дар зоти худ нотакрораш ба мактаби бузурги хамсанависӣ асос гузошт. Пас аз ӯ танҳо ба забони форсии тоҷикӣ ба “Махзануласрор” 80, “Хусрав ва Ширин”50, “Лайлӣ ва Маҷнун” 120, “Ҳафт пайкар” 50, “Искандарнома” 25то назира навишта шудаанд. Баъди асри ХIV назирасароӣ ба “Хамса”и Низомӣ дар адабиёти қавмҳои туркзабон, пашту, урду, курдӣ, арабӣ, гурҷӣ, ҳиндӣ, панҷобӣ ва ғ. низ оғоз гардидааст.

Дар байни онҳое, ки ба маснавиҳои Низомӣ пайравӣ кардаанд, шоирони бузурге, мисли Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, Фузулӣ ва дигарон ҳастанд.

Низомӣ дар фазилати сухан гуфтааст, ки:

То сухан аст, аз сухан овоза бод,
Номи Низомӣ ба сухан тоза бод!

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

То забони форсии тоҷикӣ, шеъри форсии тоҷикӣ, қавми муаззаме бо номи тоҷик ҳаст, номи Низомӣ ва асарҳои ӯ хоҳанд буд.