Фарҳанги халқи тоҷик дар XI-XIII

Дар охири асри X давлати марказиятноки Сомониён дар натиҷаи ҳуҷуми аҷнабиёни чорводору саҳронишини турк, хиёнати горди туркии дарборӣ Сомониён, ҷангу ҷидолҳои ҳокимияти маркази бо ҳокимони вилоятҳо, табаддулотҳои дарборӣ ва бепарвофалакии амирони ишратпарасти вопасини Сомонӣ аз байн рафт.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Ба ҷои он ҳукмронии қавму қабоили туркони кӯчӣ ва ғуломони туркнажоди дарборӣ Сомониён, ки аз нигоҳи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз мардуми тоҷик асрҳо қафо монда буданд оғоз ёфт. Ҳудуди шукуфони давлатӣ Сомониёнро туркони Қарахонӣ, Ғазнавӣ, Салчуқӣ, Хоразмшоҳӣ, Қарохитойи соҳиб шуданд. Баробари онҳо сулолаи тоҷикии ҷонсахт, далеру шуҷоъи Ғуриён ба майдон омад. Умуман, кишвар ва мулки аҷдодии тоҷикон гирифтори чанголи туркони бефарҳанг гардида, парокандаву кафомонда шуда монд. Ин оғози давраи дахшатбори бо роҳи зурӣ турккунонии тоҷикон буд.

Бо вуҷуди тороҷгарии аҷнабиён илму фарҳанги тоҷик аз байн нарафт.


Давоми мавзӯъ аз чунин зермавзӯҳо иборат аст:


Фарханги халки точик дар асрхои XI-XIII/11-13, шахрсози, карматия, кармати.

Дигар маводҳо пас аз блоки реклама